OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE: Ako u porodici imate više od jednog deteta a želite da pohađaju muzičku radionicu „BERUŠKA“plaćate samo za jedno dete,a drugo dete pohađa nastavu gratis. Kontakt informacije:beruska_cz@yahoo.com!!!!