Autorsko veče kompozicija – prof. Radivoja Lazića i Vlastimira Peričića. Utorak, 16.12.2014. u 19,00 sala škole.