Centar muzičkih instrumenata i studijske opreme

Artist Systems
Nikole Pašića 7
21000 Novi Sad

tel/fax: 021-4724-124
web: http://www.artistsystems.net/
e-mail: novisad@artistsystems.rs

http://twitter.com/ArtistNS
http://www.youtube.com/user/artistnovisad