Takmičenje „ANTON EBERST“ posvećeno je profesoru Antonu Eberstu, osnivaču novosadske duvačke škole. Održava se svake godine u novembru mesecu i obuhvata discipline klarinet i flautu.

Informacije o VI Međunarodnom takmičenju „Anton Eberst“ (flauta) – novembar/decembar 2013. godine!
http://www.antoneberst-cfc.rs/