Da li propozicije Republičkog takmičenja odgovaraju mogućnostima dece u okviru kategorija?
Prilagođene su uzrastu učenika

Propozicije su preteške za učenike OŠ i SŠ

Propozicije su prelake i podcenjuju mogućnosti izvođača

Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije.