Da li propozicije Republičkog takmičenja odgovaraju mogućnostima dece u okviru kategorija?
Prilagođene su uzrastu učenika

Propozicije su preteške za učenike OŠ i SŠ

Propozicije su prelake i podcenjuju mogućnosti izvođača

Glasajte nakon klika na link http://www.zmbss.org/srl/index.php