VIOLINA

UROŠ HERMAN

Klasa: Monika Zima

Kl. saradnja: Martina Hrubenja

I nagrada

MILIJANA POPOVIĆ

Klasa: Iva Stanković

Kl. saradnja: Jovana Dabić

I nagrada

ANJA PETKOVIĆ

Klasa: Čaba Zima

Kl. saradnja: Ksenija Ovuka

I nagrada

JOVANA ERDELJAN

Klasa: Monika Zima

Kl. saradnja: Nadežda Pajić

I nagrada

TEA ČIZMAR

Klasa: Monika Zima

Kl. saradnja. Nadežda Pajić

I nagrada

LUKA MILINKOVIĆ

Klasa: Čaba Zima

Kl. saradnja: Ksenija Ovuka

II nagrada

ISIDORA SEMNIC

Klasa: Monika Zima

Kl. saradnja: Nadežda Pajić

I nagrada

RENATA ZIMA

Klasa: Iva Stanković

Kl. saradnja: Nadežda Pajić

 

I nagrada

Čestitamo učenicima, profesorima i klavirskim saradnicima na postignutom uspehu!