ГРАД ШКОЛА солисти камерна оркестар ПРОСЕК ШКОЛЕ
1 ПАНЧЕВО „Јован Бандур“ 93.17 93.83 96 94.33 I
2 БЕОГРАД „В. Ђорђевић“ 92.75 92.86 94 93.20 I
3 ВРШАЦ „Ј. Маринковић“ 95.71 90.86 86.33 90.97 I
4 БЕОГРАД „Мокрањац“ 93.54 80.14 92 88.56 II