I kategorija

KATARINA GALANTIĆ, harfa, I razred omš

Klasa: Mina Momčilović 

ZLATNA PLAKETA

DUNJA PAPIĆ

harfa, I razred omš

Klasa: Mina Momčilović 

SREBRNA PLAKETA

II kategorija

TIJANA STANKOVIĆ,harfa, IV omš

Klasa: Mina Momčilović

ZLATNA PLAKETA

III kategorija

ANĐELA STANKOVIĆ,harfa, VI omš

Klasa: Mina Momčilović

ZLATNA PLAKETA

LAUREAT za I,II i III kategoriju

LANA DUJMOVIĆ,harfa, V omš

Klasa: Mina Momčilović

ZLATNA PLAKETA

 

ISIDORA ARSIĆ,harfa, V omš

Klasa: Mina Momčilović

SREBRNA PLAKETA

V kategorija

ANA MARIJA PETROVIĆ,harfa, VI omš

Klasa: Mina Momčilović

ZLATNA PLAKETA

LAUREAT za IV,V i VI kategoriju

 

Čestitamo učenicima i profesorki na postignutom uspehu!