23. REPUBLIČKO TAKMIČENјE  IZ  SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE
održava se 5. i 6. DECEMBRA 2015. godine u MŠ „Petar Konjović“ u Beogradu.

Rezultati – Solfedjo i teorija 3A

Satnica nastupa – subota

Satnica nastupa – nedelja