23. REPUBLIČKO TAKMIČENjE  IZ  SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE
održaće se 6. i 7. DECEMBRA 2015. godine u MŠ „Petar Konjović“ u Beogradu.

Propozicije