Franc List (1811 – 1886) je bio mađarski pijanista koji je, svojim koncertom u Rimu, 1839. godine, u muzičku praksu uveo takozvani solistički koncert. Naime, do tada je na koncertima uvek nastupao veći broj izvođača.

Međutim, daleko veći značaj ima originalno stvaralaštvo ovog kompozitora od kojeg je najveći deo bio za klavir. U okviru njega, posebno mesto mesto pripada Sonati u h-moll-u, ciklusu minijatura Godine hodočašća, Transcendentalnim etidama, Mađarskim rapsodijama i tako dalje.

Na polju orkestralne muzike, List je utemeljivač naročitog roda simfonije, takozvane s i m f o n i j s k e  p o e m e (12 poema), za koju je inspiraciju crpeo iz poezije i literature. Zatim je od značaja pomenuti dva klavirska koncerta, prvi u es-, a drugi u a-dur-u i dve simfonije (Mefistova i Faustova).

“Sve što prolazi, samo je privid
Nedostupno postaje doživljaj
Neopisivo postaje stvarnost
Večno žensko uvek nas privlači!“

Iz Listove Faustove simfonije

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Liszt_Sonata_h-moll.ogg

Povodom 200 godina od rođenja, List je na programu koncerata velikana u Zadužbini Ilije M. Kolarca, u petak, 21.- i u subotu 22.10.2011. godine.

http://www.kolarac.rs/#/koncerti