Od 22. juna do 1. jula 2012. godine organizujemo Prvi međunarodni festival – konkurs dečijeg i omladinskog stvaralaštva Izvorske kapi. Prijavljivanje je u toku. Čekamo Vas!

http://www.muzicka-ar.rs/izvorskekapi/