održaće se u  svečanoj sali muzičke škole „Stanković“ u Beogradu, Kneza Miloša 1 a,  03.04.2012 u 12 časova

Dnevni red:

  1. izveštaj o radu u 2012 godini
  2. plan rada za 2013 godinu
  3. razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja
  4. izbor članova upravnog odbora i članova štručnih komisija
  5. razno