Klavir, violina, viola, violončelo, harmonika, gitara, harfa, flauta, klarinet, truba, trombon, horna, oboa, fagot, kontrabas, udaraljke.

PRIJAVE SE PRIMAJU  do 16. maja 2012. godine u sekretarijatu Muzičke škole „‚Vatroslav Lisinski“, Straše Pindžura ½, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Telefon za dodatne informacije 35 46 831 i  35 72 643

Raspored polaganja biće objavljen 18.05.2012. na oglasnoj tabli  i sajtu škole www.lisinski.edu.rs