Raspored polaganja biće objavljen 18.05.2012. na oglasnoj tabli i sajtu škole www.lisinski.edu.rs