NA PETOM MEĐUNARODNOM FESTIVALU U ARANĐELOVCU, 21.03.2012. god., UČENICI NAŠE ŠKOLE SU POSTIGLI SLEDEĆE REZULTATE:

PRVU NAGRADU su osvojili Prušević Sara, Pučić Ema, Pepić Farah i Kršić Amar;

DRUGU NAGRADU dobili su Vukotić Anja, Mojsilović Željko, Marsenić Mateja i Bogućanin Dina;

TREĆA NAGRADA pripala je Hašanin Fatimi, Kolašinac Seidi, Kolašinac Aleksandri, Gorčević Lejli, Ćorović Alii, Madžović Dženis i Mojsilović Saši.