Rezultate Međunarodnog takmičenja Davorin Jenko 2012, klavir&klavirksi duo, održanog 18. – 24. februara, možete videti nakon klika na sledeće linkove:

http://www.competition.msdjenko.edu.rs/pianores_2012/solo_ser.htm

http://www.competition.msdjenko.edu.rs/pianores_2012/duo_ser.html