Nakon junskog prijemnog roka, ostalo je slobodnih mesta na odseku za solo pevanje. Zainteresovani mogu dobiti informacije u sekretarijatu škole ili putem telefona 573-060.