PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS U I RAZRED SREDNJE BALETSKE ŠKOLE «LUJO DAVIČO»

 Upis se obično vrši u drugoj polovini maja

 POTREBNA DOKUMENTA:

  • popunjena prijava za polaganje prijemnog ispita (dobija se u Sekretarijatu Škole),

  • svedočanstvo o završenoj osnovnoj baletskoj školi (ne važi za kandidate koji su

       položili ispite za nivo osnovne  baletske škole – diferencijalne ispite),

  • lekarsko uverenje za upis u baletsku školu,

  •  izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci),

  • potvrda iz osnovne škole o pohađanju razreda u tekućoj školskoj godini,

  • fotokopija đačke knjižice iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.