Anđela Popović, flauta
klasa: Tanja Labović
Klavirski saradnik: Ivana Samardžija