Mesto:Kula
Adresa:Lenjinova 17
PTT:25230
Opština:Kula
Telefon:025/722-327
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Zapadnobački
Direktor:Barna Nikitović Ljiljana
Telefon direktora:+381 (0)25 722 327
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna muzička škola
Sajt:http://www.somokula.com
Prvi e-mail:somokula@eunet.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

skola_kulaŠkola za osnovno muzičko obrazovanje u Kuli svoju delatnost obavlja u matičnom odeljenju u Kuli i u izdvojenom odeljenju u Ruskom Krsturu.

Matično odeljenje škole je smešteno u desnom krilu zgrade Doma pionira u Kuli, u Lenjinovoj ulici broj 17 i radi u prostoru koji potpuno odgovara propisanim normativima za školski prostor muzičke škole. Na prvom spratu ima šest kabineta individualne nastave (površine 3×16 m2, 2×17 m2, i 1×24 m2,). Nastava solfeđa se odvija u prizemlju u dve učionice površine 2×32m2,. Škola ima sopstvenu koncertnu salu površine 96 m2, kapaciteta 120 sedišta, sa dva stalno postavljena polukoncertna klavira.

Izdvojeno odeljenje škole u Ruskom Krsturu (od avgusta 2008. godine) nalazi se pod krovom osnovne i srednje škole „Petro Kuzmjak”, ulica Rusinska broj 63, i ostvaruje svoju delatnost u funkcionalnim uslovima koji odgovaraju školskim normativima. Odeljenje ima učionicu za solfeđo sa novim digitalnim klavirom Casio i stalno postavljenim kompjuterom Intel Core-2 klase, i dva kabineta za individualnu nastavu instrumenta, sopstven ulaz i sanitarni čvor, kao i kompjuterski kutak sa kompjuterom takođe Intel Core-2 klase i multifunkcijskim uređajem – laserski štampač i skener-kopir u jednom uređaju. Ukupna površina ovih prostorija je 66 m2.

Na početku školske 2016/2017. godine Škola za osnovno muzičko obrazovanje u Kuli ima 196 učenika, od toga u matičnom odeljenju u Kuli ima 144 a u izdvojenom odeljenju u Ruskom Krsturu ima 52 učenika. Učenici su zadeljeni u 13 individualnih instrumentalnih klasa.

Škola danas raspolaže sa sledećim fondom instrumenata:
1 kratki koncertni klavir marke „Förster“, u koncertnoj sali škole
1 kratki koncertni klavir marke „Estonija“, u koncertnoj sali škole
6 pijanina (4 Petrof, 1 Förster, 1 Rösler)
5 električnih (digitalnih) klavira – 3 „Yamaha“ i 2 „Casio“
29 violina veličina 1/4 do 4/4
15 klarineta
21 tambura
2 trube
38 harmonike
Deo ovih instrumenata, koji se ne koristi u neposrednoj nastavi (violine, klarineti, tambure i harmonike), daje se na korišćenje učenicima bez naknade. Ovu uslugu koristi oko jedna četvrtina svih učenika. Škola raspolaže kompletnim fondom osnovnih udžbenika koje besplatno daje na korišćenje svim svojim učenicima.

Opremljenost informaciono-komunikacionom opremom: škola ima 14 računara, jedan laptop, pet štampača, jedan  skener i svi računari su opremljeni i UPS uređajima ; internet Telekom-ADSL priključak, je bežično, povezan sa svim računarima u matičnom odeljenju škole.

Škola poseduje i tri interaktivne table zahvaljujući  dodeljenim sredstvima   Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise,  upravu i nasionalne manjine, nacionalne zajednice. Table se nalaze u učionicama solfeđa u objektima matične škole u  Kuli  i  izdvojenog odeljenju u Ruskom Krsturu i pružaju mogućnost kreativnijeg  i modernijeg osmišljavanja i vođenja nastavno  procesa.