Mesto:Smederevo
Adresa:Miloša Velikog 8
PTT:11300
Opština:Smederevo
Telefon:026/4622-2534
Školska uprava:Požarevac
Školski okrug:Podunavski
Direktor:Gvozden Eraković
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja muzička škola
Sajt:http://www.mskos.edu.rs
Prvi e-mail:office@mskos.edu.rs
Drugi e-mail:pomocnik@mskos.edu.rs
Facebook:

O školi

logo_skole_latinicaOsnovna i srednja muzička škola “ Kosta Manojlović “ je jedina ustanova u opštini Smederevo koja profesionalno i prosvetiteljiski neguje i širi muzičku umetnost. Zahvaljujući njoj Smederevo može da bude ponosno jer je jedan od retkih gradova u Srbiji koji ima ovakvu instituciju koja je osnovana (1937) kada je u Beogradu osnovana Muzička akademija.

U vezi sa njenom 65-godisšnjom, vrednom tradicijom postojanja, treba podsetiti da je Muzička škola kroz obrazovno – vaspitni rad dala društvu veliki broj istaknutih muzičkih stvaralaca. Među njima su brojni pedagozi, profesori, predavači na FMU, istaknuti pijanisti, harmonikaši i ostali stručni kadrovi, koji su svoja prva muzička znanja sticali u ovoj školi.

Prosvetiteljski kadar ove ustanove je oduvek ulagao maksimalne napore da mlade i talentovane generacije sto bolje i kvalitetnije muzički opismeni. Najboli pokazatelji uloženog rada su visoki plasmani i brojne vredne nagrade solista, kamernih sastava, orkestara i horova, osvojenih na mnogim republičkim, saveznim i međunarodnim takmičenjima, festivalima imanifestacijama.

Ne treba izostaviti ni kulturnu i javnu delatnost Muzičke škole u ulepšavanju svih kulturnih manifestacija grada, što obavezuje gradske vlasti da poput ktitora čuvaju i neguju ovu zadužbinu.

Daleke 1921 godine honorarni nastavnik muzike i pevanja u Gimnaziji, horovođa pevačkog drustva „Djurađ Branković“, Dušan Štambuk, načinio je prve korake u organizovanom razvijanju muzičkog opismenjavanja, istina u privatnom aranžmanu, ali je trasa bila pripremljena.

Ne manje znamenit napor uložio je Gustav Pehar. Došavši iz Dubrovnika 1937 godine u Smederevo, preuzima hor pevačkog društva „Sloga“ i svojim entuzijazmom čini da Muzička škola u potonjem vremenu postane stožer kulturne aktivnosti. Mešoviti hor društva „Sloga“, manji simfonijski orkestar, učenicki orkestar škole, doprinose živoj angažovanosti i u stvaranju muzike i u njenom interpretiranju.

U poratnim vremenima škola postaje najpre Gradska muzička škola, a od 1948 godine prerasta u Državnu muzičku školu, da bi potom nosila naziv Niža muzička škola.

Od 1962 godine Škola, s pravom nosi naziv po Kosti Manojloviću ( 1890 – 1949 ) da bi školske 1986/87 godine prerasla osnovno – školsko muzičko obrazovanje i otvorila odseke za srednjoškolce.

U potonjim vremenima Škola je bila nosilac mnogobrojnih gradskih, republičkih, saveznih i internacionalnih priznanja, što je i potvrđivalo i opravdavalo i njeno postojanje i napore svih koji su bili i danas jesu u njoj.