Mesto:Kragujevac
Adresa:Kneza Miloša 5
PTT:34000
Opština:Kragujevac
Telefon:034/305-125
Školska uprava:Kragujevac
Školski okrug:Šumadijski
Direktor:Svetlana Stoilković
Telefon direktora:034/305-125
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja muzička škola
Sajt:http://www.mskragujevac.rs/
Prvi e-mail:mskragujevac@gmail.com
Drugi e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/muzickakg

logo

Koreni muzičke umetnosti u Kragujevcu začeti su još 1831. godine, kada u Kragujevac, prvu prestonicu Srbije, dolazi Josif Šlezinger. Na poziv Kneza Miloša Obrenovića . Šlezinger nije bio samo kapelnik na kneževom dvoru, već i poznati stvaralac tog doba. Pored kompozicija koje je komponovao za pozorišne komade Joakima Vujića, uspeo je da vrlo brzo okupi i zainteresuje mlade za muziku. Samo tri godine posle njegovog dolaska osniva se prvo Pevačko društvo u Srbiji. Sačinjeno od članova Narodnog suda, društvo je svoj prvi nastup zabeležilo 14. oktobra 1834. godine, kada je Knez Miloš odlikovan od Sultana.
Od tog vremena nastajaće nova pevačka društva koja će okupljati mlade intelektualce i radnike Vojnotehničkog zavoda.
Hor kragujevačkih profesora nastao je 1839. godine, a 1881. godine Nemac Fridrih Hofman, radnik Vojnotehničkog zavoda, osniva pevačko društvo „Šumadija“. To društvo može se smatrati i školom pevanja, jer su mladi radnici „sposobni za pesmu“ obučavani na posebnim kursevima, pre nego što bi postali članovi hora.
Muzička škola u Kragujevcu osnovana je nekoliko godina posle Drugog svetskog rata, tačnije 19 avgusta 1948. godine rešenjem Ministarstva prosvete Narodne republije Srbije broj 49744. Iako se nije moglo pretpostaviti koliko će biti interesovanje, na prvom prijemnom ispitu prijavilo se 405 kandidata od kojih je prijemni ispit položilo 220. Prvi direktor škole bio je Milivoje Krstić koji je posle završene Muzičke akademije u Beogradu došao u Kragujevac sa još tri profesora klavira i violine.