Tradicionalni Koncert profesora duvačkog odseka MŠ „Isidor Bajić“ održan 28. januara 2014. godine u Svečanoj sali škole