U sredu 01.02.2012. godine održan je seminar za profesore i učenike violine. Učenici koji se vredno pripremaju za predstojeća takmičenja sa velikom pažnjom su slušali i prihvatali sugestije Ljiljane Ranković, profesora violine srednje muzičke škole i višeg umetničkog saradnika na FILUM-u u Kragujevcu. Naši profesori su ovom prilikom mogli da se upoznaju sa inovacijama u nastavi violine i malim tajnama violinskog zanata.