PROGRAM drugi dan
09.03.2013 godine
15:00 Radionice
Muzička škola (Muzička radionica-violina)
O.Š.“P.P.Njegoš“ G.Kusce (Likovna kolonija)
O.Š.“Bora Stanković“Koretište (Književni čas)
17:30 Koncert u Muzičkoj školi (Vladimir Koh-violina, kl.saradnik P.Ilić)

PROGRAM treći dan
16.03.2013 godine
HOROVI
16:00 NASTUP HOROVA
1.Prvo Beogradsko Pevačko Društvo-Crkva u Gnjilanu
2.Pevačko društvo “Mokranjac“ pri Hramu Sv.Save u Beogradu- Crkva u G.Kuscu
3.Crkveno Pevačka Družina “Branko “ Niš– Crkva u Ranilugu
4. Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo – Crkva u Partešu
5. Hor Sv.Nikola pri Crkvi sv.Nikola u G.Makrešu- Crkva u Straž

B GF -GOSTI
15:00 (Muzičke radionice sa učenicima)
17:30 Koncert – BGF gosti
18:30 Dečja predstava za učenike škole,

PROGRAM četvrti dan
17.03.2013 godine
13:00 (Muzičke radionica-flauta)
15:00 (Muzičke radionica-klavir)
(Muzičke radionica-solo pevanje)
17:30 Koncert Muzička škola (Katarina Simonović-Ivanković – solo pevanje,kl.saradnik Marija Dinov Vasić)