Danilo Milojković, gitara (student I godine FMU u Beogradu)
Subota, 3. mart 2012. godine u 19.30 časova
Koncertna sala Muzičke škole