Muzička škola Živorad Grbić, Valjevo vas poziva na koncert

Marija Misita

– violina –

Milan Dujmović

– gitara –

Petak, Koncertna sala muzičke škole