Sa koncerta profesora održanog 25.01.2013. godine!