Olivera Živković, horna (Cirih, Švajcarska)
klavirska saradnja Aleksandra Gajić
 
Subota, 25. januar 2014. u 19 časova
Koncertna sala škole